Arsenalet i Ringsted – 51 boliger

Rådgivning

SANDKJÆR er et rådgivende ingeniørfirma med stærke kommercielle kompetencer, som tilbyder bygherrerådgivning,  projektudvikling og ingeniørmæssige konsulentydelser til bygge og ejendomsbranchen. Firmaet er stiftet i Vejle af Søren Sandberg og Kenneth Kjærgård Jørgensen.
Vores erfaring fra byggebranchen bygger på mange års virke i rådgivningsbranchen med projekter i ind- og udland

Sikkerhed

SANDKJÆR har indgået samarbejde med stærke partnere som Danske Bank, Tryg Forsikring og BDO Revision. SANDKJÆR er desuden medlem af Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) og Dansk Industri (DI).
På den måde kan du trygt vælge din bygherrerådgiver ud fra den personlige relation, kemi og kompetence og samtidig være tryg ved den formelle sikkerhed i aftaleforholdet

Ydelser

Projektudvikling
Bygherrerådgivning
Projektledelse
Bistand til grundkøb
Udbudsforretning
Forhandlinger
Kontrahering & aftaler
Budgettering & Økonomi
Beslutningsgrundlag
Tekniske vurderinger

Værdier

For at kunne drive en sund forretning, der skaber en positiv forandring for samfundet, drives SANDKJÆR ud fra værdierne Kvalitet, Empati, Empowerment, Integritet og Trivsel. Kvalitet i rådgivningen, Empati i samarbejdsrelationerne, Empowerment i organisationen, Integritet i vores handlinger og Trivsel i arbejdslivet

Projektet

Historien: I efteråret 2019 blev den af Ringsted kommune ejede grund sat til salg. Udvikling af området er vedtaget i Ringsted byråd, der i 2001 købte hele det samlede område som den gamle Ringsted kaserne indebar. Ringsted kaserne har en spændende historie som rækker tilbage til dens oprettelse i 1914, som hjemsted for Artilleriet. Under krigen var både de tyske tropper og det danske Schalburgkorps, som arbejde i tysk tjeneste, bosat på kasernen.

Holdet bag: Ringsted byråd har i november 2019 udpeget tilbudsgiver projektselskabet Arsenalet Ringsted ApS som vinder af grundudbuddet. Bag dette selskab står 3 meget erfarne og stærke aktører inden for udvikling af boliger nemlig: Svanen Development, Boligselskabet Bo-vita og Sandkjær.

Projektet: Der etableres 51 boliger som tæt lav rækkehuse, og med fælleshus for sociale aktiviteter, festlokale og overnattende gæster. Alle boliger bliver som lejeboliger. Hver bolig får egen lille have og terrasse samt parkering ved døren. Boligerne etableres i et stort område og med en lav bebyggelsesprocent hvilket giver plads til store grønne områder, stisystemer og godt udsyn. Boligerne får en moderne arkitektur og et indvendigt kvalitetsniveau som ligger i fin standard ifht. det øvrige lejeboligmarked. Koblingen af natur og plads, tæt på bolig og nem adgang til motorvej, samt en spændende historie og et navn, ARSENALET, som alle kan relatere til er vi sikre på at boligprojektet vil blive taget godt imod af byen og boligmarkedet.

Forventet boligmix spredt over de 3 boligveje
Boligvej 1: 18 1-plansboliger, 3-4 værelses boliger i størrelse 100 kvm.
Boligvej 2: 17 1-plansboliger, 3-4 værelses boliger i størrelse 95-110 kvm.
Boligvej 3: 16 1-plans, 3-4 værelses boliger i størrelse 100-110 kvm.

SANDKJÆR bistår bygherren med følgende ydelser

Medudvikler på konkurrence, koncept og økonomi
Medvirke til kontraktarbejdet omkring sagen, der gennemføres som totalentreprise
Medvirke til projektudviklingen samt udarbejdelse af byggeprogram og kontraktforhandle det med totalentreprenøren
Klassiske bygherrerådgiver discipliner omkring kvalitet, omfang, økonomi, aftaler og tidsplan

For yderligere oplysninger kontakt Kenneth Kjærgård Jørgensen