Boliger: Vasekær 2-4 – Herlev – Marielund kvarteret

Rådgivning

SANDKJÆR er et rådgivende ingeniørfirma med stærke kommercielle kompetencer, som tilbyder bygherrerådgivning,  projektudvikling og ingeniørmæssige konsulentydelser til bygge og ejendomsbranchen. Firmaet er stiftet i Vejle af Søren Sandberg og Kenneth Kjærgård Jørgensen.
Vores erfaring fra byggebranchen bygger på mange års virke i rådgivningsbranchen med projekter i ind- og udland

Sikkerhed

SANDKJÆR har indgået samarbejde med stærke partnere som Danske Bank, Tryg Forsikring og BDO Revision. SANDKJÆR er desuden medlem af Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) og Dansk Industri (DI).
På den måde kan du trygt vælge din bygherrerådgiver ud fra den personlige relation, kemi og kompetence og samtidig være tryg ved den formelle sikkerhed i aftaleforholdet

Ydelser

Projektudvikling
Bygherrerådgivning
Projektledelse
Bistand til grundkøb
Udbudsforretning
Forhandlinger
Kontrahering & aftaler
Budgettering & Økonomi
Beslutningsgrundlag
Tekniske vurderinger

Værdier

For at kunne drive en sund forretning, der skaber en positiv forandring for samfundet, drives SANDKJÆR ud fra værdierne Kvalitet, Empati, Empowerment, Integritet og Trivsel. Kvalitet i rådgivningen, Empati i samarbejdsrelationerne, Empowerment i organisationen, Integritet i vores handlinger og Trivsel i arbejdslivet

245 Boliger i Herlev – Det nye Marielund kvarter

Projektet

I efteråret 2022 blev den nye udviklingsplan for Marielund kvarteret vedtaget – et stort nyt erhvervsområdet som har været del af kommuneplanen siden 2006 kan således nu for alvor beynde at tage sin form.
Projektet her arbejder således under de sammentænkte rammer og tapper derved ind i de gode og overordnede linjer ifht. at skabe en ny bydel med høj bokvalitet.


Området rummer særdeles positive aktiver, såsom ny sti og tunnel til skole, togstation, bymidte, indkøb osv.         

Lokalplanen for det nye boligområde forventes af ligge endelig vedtaget 1. halvår 2024.
Herefter vil nedrivning af den bestående erhvervsbygningsmasse skulle ske før end opførelsen af de nye spændende boliger kan påbegyndes. De første boliger påregnes at kunne indflyttes primo 2027.

Projektet er organiseret som private boliger til udlejning.
Bag dette står et meget erfarent og en stærk aktører inden for udvikling af boliger nemlig: Svanen Development A/S. I samarbejde med kommunen, Sandkjær A/S og arkitekten er projektet udviklet og skræddersyet til området.

Projektet får imødekommende fælles områder, fælleshus, fælles orangeri, løftet bilfrit have- og terrasseområde mm. og dermed fine rammer for at man som beboer føler sig tryg, kommer hinanden ved og kan afholde sociale aktiviteter. Hver bolig får egen lille have eller altan og terrasse samt parkering i kælder og på terræn med respekt for at skabe bilfri rum.

Vasekær vejen skal omdannes til sivegade med det sigte at skabe særligt gode forhold for de bløde trafikanter.
Syd for bebyggelsen komme et grønt “strøg” som løber gennem hele kvarteret og tilfører “grønt” ophold og passage til fordel for områdets nye beboere.

 

SANDKJÆR bistår bygherren med følgende ydelser

Medudvikler på grundkøb, koncept, lokalplan og økonomi
Medvirke til kontraktarbejdet omkring sagen, der gennemføres som totalentreprise
Medvirke til projektudviklingen samt udarbejdelse af byggeprogram og kontraktforhandle det med totalentreprenøren
Klassiske bygherrerådgiver discipliner omkring kvalitet, omfang, økonomi, aftaler og tidsplan

For yderligere oplysninger kontakt Søren Sandberg

Udvikler og bygherre: Svanen Gruppen A/S
Totalentreprenør: Ej valgt
Arkitekt: AART architects A/S
Ingeniør: Ej valgt