Brabrand boligforening – Reviewopgave

Rådgivning

SANDKJÆR er et rådgivende ingeniørfirma med stærke kommercielle kompetencer, som tilbyder bygherrerådgivning,  projektudvikling og ingeniørmæssige konsulentydelser til bygge og ejendomsbranchen. Firmaet er stiftet i Vejle af Søren Sandberg og Kenneth Kjærgård Jørgensen.
Vores erfaring fra byggebranchen bygger på mange års virke i rådgivningsbranchen med projekter i ind- og udland

Sikkerhed

SANDKJÆR har indgået samarbejde med stærke partnere som Danske Bank, Tryg Forsikring og BDO Revision. SANDKJÆR er desuden medlem af Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) og Dansk Industri (DI).
På den måde kan du trygt vælge din bygherrerådgiver ud fra den personlige relation, kemi og kompetence og samtidig være tryg ved den formelle sikkerhed i aftaleforholdet

Ydelser

Projektudvikling
Bygherrerådgivning
Projektledelse
Bistand til grundkøb
Udbudsforretning
Forhandlinger
Kontrahering & aftaler
Budgettering & Økonomi
Beslutningsgrundlag
Tekniske vurderinger

Værdier

For at kunne drive en sund forretning, der skaber en positiv forandring for samfundet, drives SANDKJÆR ud fra værdierne Kvalitet, Empati, Empowerment, Integritet og Trivsel. Kvalitet i rådgivningen, Empati i samarbejdsrelationerne, Empowerment i organisationen, Integritet i vores handlinger og Trivsel i arbejdslivet

Projektet

Bygherren, Boligselskabet Brabrand boligforening, har sammen med Aarhus kommune og Landsbyggefonden over en længere årrække udviklet og designet en NY FREMTID for de velkendte boligområder Gellerupparken og Toveshøj. Den fysiske virkeliggørelse af dette projekt har taget sin start. Boligbebyggelsen, B4, som ligger ud mod ringvejen, bed Gudrunsvej, er allerede meget langt i renoveringen. Og næste projekt inde i området, Boligbebyggelsen, B7, er i designfasen.

Projekterne skal leve op til en “standard” landsbyggefond sag. Men de skal meget mere end det. De skal i høj grad også være med til at transformere danskernes billede af hvad Gellerupparken er.

Design, arkitektur, funktion.
Projekterne har været udbudt i totalentreprise med indbygget arkitektkonkurrence. Holdet bestående af JCN Bolig, Transform arkitekter, Vandkunsten og MOE har vundet begge opgaver – og ambitionen om at påvirke hele bydelen og skabe helt nye rammer har således taget sin start. Det er tillige lykkedes at få privateAt gennemføre boliger med ind i nye byggefelter i området.

SANDKJÆR bistår bygherren med følgende ydelser

At gennemføre et REVIEW af de 2 projekter, med fokus på en række emner som boligselskabet, kommunen og landsbyggefonden sammen har lovet hinanden at bære med gennem den forestående udmøntelse af helhedsplanen for området:
At afholde workshop og interviewe projektinvolverede parter mhp. at identificere emner som kan give læring til fremadrettet planlægning og design. Samt forbedre samarbejsprocessen. byggeprojektet og i sidste ende produktet som beboerne skal bo i.

At beskue projekterne og deres indpassen i helhedsplanen for hele den nye bydel og udfordre og trykprøve de valgte løsninger.

For yderligere oplysninger kontakt Søren Sandberg
eller Brabrand Boligforening