Exxit 59 – Logistik på Herredsvej

Rådgivning

SANDKJÆR er et rådgivende ingeniørfirma med stærke kommercielle kompetencer, som tilbyder bygherrerådgivning,  projektudvikling og ingeniørmæssige konsulentydelser til bygge og ejendomsbranchen. Firmaet er stiftet i Vejle af Søren Sandberg og Kenneth Kjærgård Jørgensen.
Vores erfaring fra byggebranchen bygger på mange års virke i rådgivningsbranchen med projekter i ind- og udland

Sikkerhed

SANDKJÆR har indgået samarbejde med stærke partnere som Danske Bank, Tryg Forsikring og BDO Revision. SANDKJÆR er desuden medlem af Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) og Dansk Industri (DI).
På den måde kan du trygt vælge din bygherrerådgiver ud fra den personlige relation, kemi og kompetence og samtidig være tryg ved den formelle sikkerhed i aftaleforholdet

Ydelser

Projektudvikling
Bygherrerådgivning
Projektledelse
Bistand til grundkøb
Udbudsforretning
Forhandlinger
Kontrahering & aftaler
Budgettering & Økonomi
Beslutningsgrundlag
Tekniske vurderinger

Værdier

For at kunne drive en sund forretning, der skaber en positiv forandring for samfundet, drives SANDKJÆR ud fra værdierne Kvalitet, Empati, Empowerment, Integritet og Trivsel. Kvalitet i rådgivningen, Empati i samarbejdsrelationerne, Empowerment i organisationen, Integritet i vores handlinger og Trivsel i arbejdslivet

Projektet

Exxit 59 udvider med nye logistikbygninger på Herredsvej i Vejle.

Projektet omfatter lagerhotel, håndværkerhuse og ny vejforbindelse. Lagerhotellet på i alt 10.000 m2 består af udlejningsenheder på 2.000 m2 lagerhaller inkl. op til 450 m2 kontor. Håndværkerhusene på i alt 2.500 m2  består af udlejningsenheder på 500 m2 lagerhaller inkl. 50 m2 kontor. Projektet er en del af udviklingen af Herredsvej, og indgår derfor i en større plan for området. I den forbindelse etableres ny vej ind i områder som adgang til de nye bygninger.

Projektet planlægges taget i brug i 2024.

SANDKJÆR bistår bygherren med følgende ydelser

Udarbejdelse af udbudsmateriale til totalentreprise, bestående af byggeprogram, udbudsdokumenter, mm.

Klassiske bygherrerådgiverdiscipliner omkring kvalitet, omfang, økonomi, aftaler og tidsplan.

For yderligere oplysninger kontakt Kenneth Kjærgård Jørgensen