FREJA – Nyt distributionscenter i Polen

Rådgivning

SANDKJÆR er et rådgivende ingeniørfirma med stærke kommercielle kompetencer, som tilbyder bygherrerådgivning,  projektudvikling og ingeniørmæssige konsulentydelser til bygge og ejendomsbranchen. Firmaet er stiftet i Vejle af Søren Sandberg og Kenneth Kjærgård Jørgensen.
Vores erfaring fra byggebranchen bygger på mange års virke i rådgivningsbranchen med projekter i ind- og udland

Sikkerhed

SANDKJÆR har indgået samarbejde med stærke partnere som Danske Bank, Tryg Forsikring og BDO Revision. SANDKJÆR er desuden medlem af Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) og Dansk Industri (DI).
På den måde kan du trygt vælge din bygherrerådgiver ud fra den personlige relation, kemi og kompetence og samtidig være tryg ved den formelle sikkerhed i aftaleforholdet

Ydelser

Projektudvikling
Bygherrerådgivning
Projektledelse
Bistand til grundkøb
Udbudsforretning
Forhandlinger
Kontrahering & aftaler
Budgettering & Økonomi
Beslutningsgrundlag
Tekniske vurderinger

Værdier

For at kunne drive en sund forretning, der skaber en positiv forandring for samfundet, drives SANDKJÆR ud fra værdierne Kvalitet, Empati, Empowerment, Integritet og Trivsel. Kvalitet i rådgivningen, Empati i samarbejdsrelationerne, Empowerment i organisationen, Integritet i vores handlinger og Trivsel i arbejdslivet

Projektet

Freja Transport & Logistics A/S overtog d. 1. januar 2018 Transcargo A/S, herunder Transcargo´s aktiviteter i Polen. I forbindelse med fusioneringen har behovet for at håndtere en større mængde gods gennem Polen affødt etablering af et nyt distributionscenter.

Projektet er beliggende i Szczecin med en central placering i forhold til distribution ind og ud af Polen, og videre ned i Europa. Projektet omfatter en nybyggeri af kontor, lager og terminal, samt gennemgribende renovering af udvendige arealer. Det nye distributionscenter bliver et moderne og effektivt byggeri, som kan understøtte den positive udvikling som FREJA gennemgår.

SANDKJÆR bistår bygherren med følgende ydelser

Konceptdesign bestående af afklaring af myndighedsmæssige forhold (lokalplan, miljø, mm.), forsyningsmæssige forhold, løsningsoplæg til bygnings- og grundanvendelse, budgettering, tids- og procesplanlægning.

Efter valgt løsningsforslag bistår SANDKJÆR med udarbejdelse af udbudsmateriale til en totalentreprisekonkurrence. Udbudsmaterialet suppleres af arkitekttegninger fra LINK Arkitektur, som viser ønsket funktion og æstetik for bygninger og udvendige arealer.

SANDKJÆR forestår udbudsforretningen og kontraheringen i tæt samarbejde med FREJA. Under udførelsen af byggeriet udfører SANDKJÆR bygherretilsyn med byggeriet, herunder opfølgning på økonomi, tid og kvalitet i det leverede produkt fra totalentreprenøren. SANDKJÆR forestår afleveringsforretningen og sikrer at der indhentes alle nødvendige tilladelser for ibrugtagning af byggeriet.

Distributionscentret er taget i brug juni 2020.

For oplysninger om Freja, se http://www.freja.com/dk

For yderligere oplysninger kontakt Kenneth Kjærgård Jørgensen