Gudrunsvej i Gellerup – 222 boliger

Rådgivning

SANDKJÆR er et rådgivende ingeniørfirma med stærke kommercielle kompetencer, som tilbyder bygherrerådgivning,  projektudvikling og ingeniørmæssige konsulentydelser til bygge og ejendomsbranchen. Firmaet er stiftet i Vejle af Søren Sandberg og Kenneth Kjærgård Jørgensen.
Vores erfaring fra byggebranchen bygger på mange års virke i rådgivningsbranchen med projekter i ind- og udland

Sikkerhed

SANDKJÆR har indgået samarbejde med stærke partnere som Danske Bank, Tryg Forsikring og BDO Revision. SANDKJÆR er desuden medlem af Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) og Dansk Industri (DI).
På den måde kan du trygt vælge din bygherrerådgiver ud fra den personlige relation, kemi og kompetence og samtidig være tryg ved den formelle sikkerhed i aftaleforholdet

Ydelser

Projektudvikling
Bygherrerådgivning
Projektledelse
Bistand til grundkøb
Udbudsforretning
Forhandlinger
Kontrahering & aftaler
Budgettering & Økonomi
Beslutningsgrundlag
Tekniske vurderinger

Værdier

For at kunne drive en sund forretning, der skaber en positiv forandring for samfundet, drives SANDKJÆR ud fra værdierne Kvalitet, Empati, Empowerment, Integritet og Trivsel. Kvalitet i rådgivningen, Empati i samarbejdsrelationerne, Empowerment i organisationen, Integritet i vores handlinger og Trivsel i arbejdslivet

Projektet

Svanen Gruppen i Horsens har sammen med Brabrand Boligforening og Aarhus kommune udviklet et stort område i det velkendte Gellerup parken kvarter – nærmere bestemt Gudrunsvej område syd ud mod ringvejen. Projektet er del af en større masterplan som gennemføres i disse år for hele Gellerup og Toveshøj området.

Boligerne udvikles til privat udlejning til en stor central ejendomsaktør i branchen.

SANDKJÆR bistår bygherren med følgende ydelser

Medvirke til kontraktarbejdet omkring sagen, der gennemføres som totalentreprise, med Dansk Boligbyg A/S som totalentreprenør. Arkitema er arkitekt og Søren Jensen er Rådgivende ingeniør.
Udarbejdelse af byggeprogram og kontraktforhandle det med totalentreprenøren.
Klassiske bygherrerådgiver discipliner omkring kvalitet, omfang, økonomi, aftaler og tidsplan.

For yderligere oplysninger kontakt Søren Sandberg