Honnørkajen Horsens – 223 boliger

Rådgivning

SANDKJÆR er et rådgivende ingeniørfirma med stærke kommercielle kompetencer, som tilbyder bygherrerådgivning,  projektudvikling og ingeniørmæssige konsulentydelser til bygge og ejendomsbranchen. Firmaet er stiftet i Vejle af Søren Sandberg og Kenneth Kjærgård Jørgensen.
Vores erfaring fra byggebranchen bygger på mange års virke i rådgivningsbranchen med projekter i ind- og udland

Sikkerhed

SANDKJÆR har indgået samarbejde med stærke partnere som Danske Bank, Tryg Forsikring og BDO Revision. SANDKJÆR er desuden medlem af Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) og Dansk Industri (DI).
På den måde kan du trygt vælge din bygherrerådgiver ud fra den personlige relation, kemi og kompetence og samtidig være tryg ved den formelle sikkerhed i aftaleforholdet

Ydelser

Projektudvikling
Bygherrerådgivning
Projektledelse
Bistand til grundkøb
Udbudsforretning
Forhandlinger
Kontrahering & aftaler
Budgettering & Økonomi
Beslutningsgrundlag
Tekniske vurderinger

Værdier

For at kunne drive en sund forretning, der skaber en positiv forandring for samfundet, drives SANDKJÆR ud fra værdierne Kvalitet, Empati, Empowerment, Integritet og Trivsel. Kvalitet i rådgivningen, Empati i samarbejdsrelationerne, Empowerment i organisationen, Integritet i vores handlinger og Trivsel i arbejdslivet

Projektet

I foråret 2018 igangsatte Svanen Gruppen i Horsens et større konkurrencearbejde mhp. at byde på den resterende del af DANA feed grunden på havnen i Horsens – en grund ejet af Horsens Kommune. Et projektteam, bestående af Svanen, Sandkjær, GinnerupArkitekter og Junge Byg, har skabt et unikt boligprojekt. Tilbud på grunden blev afgivet december 2018. Købsaftale og projekt blev godkendt på kommunens økonomiudvalgsmøde juni 2019.

Projektet stikker ud fra mængden ifht. sammenlignelige boligejendomme ved at arbejde med en meget høj standard på både arkitektur, materialer, uderum med udsigt til vand og funktionelle løsninger. Koblet med en unik beliggenhed ved vandet, i byen og parkering i kælder samt et budgetteret yderst attraktivt prisleje for de kommende lejere og købere så er vi sikre på at projektet vil blive taget godt imod af byen og boligmarkedet.

Forventet boligmix spredt over de 3 bygninger: 50 kvm ungdomsboliger samt boliger i mix 50 – 60 – 70 – 80 – 90 -100 – 115 – 125 kvm.

SANDKJÆR bistår bygherren med følgende ydelser

Medudvikler på konkurrence, koncept og økonomi
Medvirke til kontraktarbejdet omkring sagen, der gennemføres som totalentreprise
Medvirke til projektudviklingen op mod ny lokalplan samt udarbejdelse af byggeprogram og kontraktforhandle det med totalentreprenøren
Klassiske bygherrerådgiver discipliner omkring kvalitet, omfang, økonomi, aftaler og tidsplan

For yderligere oplysninger kontakt Søren Sandberg

Slutinvestorer: Koncenton – Core Property Management & Albo(tidligere AB Odinsgaard)