Musicon Roskilde – 111 Boliger

Rådgivning

SANDKJÆR er et rådgivende ingeniørfirma med stærke kommercielle kompetencer, som tilbyder bygherrerådgivning,  projektudvikling og ingeniørmæssige konsulentydelser til bygge og ejendomsbranchen. Firmaet er stiftet i Vejle af Søren Sandberg og Kenneth Kjærgård Jørgensen.
Vores erfaring fra byggebranchen bygger på mange års virke i rådgivningsbranchen med projekter i ind- og udland

Sikkerhed

SANDKJÆR har indgået samarbejde med stærke partnere som Danske Bank, Tryg Forsikring og BDO Revision. SANDKJÆR er desuden medlem af Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) og Dansk Industri (DI).
På den måde kan du trygt vælge din bygherrerådgiver ud fra den personlige relation, kemi og kompetence og samtidig være tryg ved den formelle sikkerhed i aftaleforholdet

Ydelser

Projektudvikling
Bygherrerådgivning
Projektledelse
Bistand til grundkøb
Udbudsforretning
Forhandlinger
Kontrahering & aftaler
Budgettering & Økonomi
Beslutningsgrundlag
Tekniske vurderinger

Værdier

For at kunne drive en sund forretning, der skaber en positiv forandring for samfundet, drives SANDKJÆR ud fra værdierne Kvalitet, Empati, Empowerment, Integritet og Trivsel. Kvalitet i rådgivningen, Empati i samarbejdsrelationerne, Empowerment i organisationen, Integritet i vores handlinger og Trivsel i arbejdslivet

Projektet

Svanen Gruppen i Horsens har samlet et projektteam og skabt et unikt boligprojekt som man har budt ind med på den spændende nye bydel MUSICON i Roskilde. Projektet rummer 111 moderne boliger som sigter mod flere målgrupper af beboere. Styrken ved projektet er udover den unikke beliggenhed, at projektet skaber gode rammer for fælleskab og godt naboskab. dette sker dels ved at ankomstarealerne skaber møde og opholdszoner men i høj grad også ved at man har et fælleshus i bebyggelsen. Endvidere bliver boligerne en del af et større gennemtænkt område hvor fællesskab og aktiviteter dyrkes uden dog at gå på kompromis med at det moderne menneske også har brug for en privatsfære.

Boligerne udvikles til privat udlejning til en privat slutinvestor og sigter mod den kræsne lejer som ønsker høj kvalitet i boligen, geografisk beliggenhed med natur, aktivitet, indkøb og >storbyen< inden for rækkevidde.

Boligerne bygges af JCN Bolig A/S, ginneruparkitekter og Viggo MAdsen Ingeniører.

SANDKJÆR bistår bygherren med følgende ydelser

Medvirke til kontraktarbejdet omkring sagen, der gennemføres som totalentreprise.
Medvirke til projektudviklingen op mod ny lokalplan samt udarbejdelse af byggeprogram og kontraktforhandle det med totalentreprenøren.
Klassiske bygherrerådgiver discipliner omkring kvalitet, omfang, økonomi, aftaler og tidsplan.

For yderligere oplysninger kontakt Søren Sandberg