PH Park Hørsholm – 75 Boliger

Rådgivning

SANDKJÆR er et rådgivende ingeniørfirma med stærke kommercielle kompetencer, som tilbyder bygherrerådgivning,  projektudvikling og ingeniørmæssige konsulentydelser til bygge og ejendomsbranchen. Firmaet er stiftet i Vejle af Søren Sandberg og Kenneth Kjærgård Jørgensen.
Vores erfaring fra byggebranchen bygger på mange års virke i rådgivningsbranchen med projekter i ind- og udland

Sikkerhed

SANDKJÆR har indgået samarbejde med stærke partnere som Danske Bank, Tryg Forsikring og BDO Revision. SANDKJÆR er desuden medlem af Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) og Dansk Industri (DI).
På den måde kan du trygt vælge din bygherrerådgiver ud fra den personlige relation, kemi og kompetence og samtidig være tryg ved den formelle sikkerhed i aftaleforholdet

Ydelser

Projektudvikling
Bygherrerådgivning
Projektledelse
Bistand til grundkøb
Udbudsforretning
Forhandlinger
Kontrahering & aftaler
Budgettering & Økonomi
Beslutningsgrundlag
Tekniske vurderinger

Værdier

For at kunne drive en sund forretning, der skaber en positiv forandring for samfundet, drives SANDKJÆR ud fra værdierne Kvalitet, Empati, Empowerment, Integritet og Trivsel. Kvalitet i rådgivningen, Empati i samarbejdsrelationerne, Empowerment i organisationen, Integritet i vores handlinger og Trivsel i arbejdslivet

Projektet

Svanen Gruppen i Horsens har indgået aftale med Hørsholm Kommune om køb af byggefelt nr. 2, ud af 4 byggefelter som kommunen udvikler og sælger til boligformål. I mere end 250 år har området huset sygehus men i 2017 blev bygningerne revet ned som led i modernisering i sygehussektoren. Dette giver plads til at denne unikke beliggenhed nu kan bruges til nye kvalitetsboliger.

Projektet arbejder med et koncept som imødekommer det moderne menneskes forskellige krav gennem livet og i forskellige livssituationer. Projektet indeholder et varieret boligstørrelsesmix, og til hver bolig er der parkering i kælder. Der er lagt stor vægt på at skabe helt unikke udearealer. Projektets konceptet indbefatter at fællesskab mellem mennesker er i højt fokus såvel de fysiske rammer som den måde man lever sammen på.

Svanen Gruppen står som professionel bygherre og investor bag projektet.
SLA er landskabsarkitekter
Vandkunsten er bygningsarkitekter

SANDKJÆR bistår bygherren med følgende ydelser

Medvirke til udvikling af projektet og facilitere processen med de mange parter.
Medvirke til DUE diligence og grundkontraktarbejdet omkring sagen.
Rammesætte og udarbejde kontraktsæt til den udførende entreprenør – totalentreprise.
Klassiske bygherrerådgiver discipliner omkring kvalitet, omfang, økonomi, aftaler og tidsplan.

For yderligere oplysninger kontakt Søren Sandberg