Projekter på vej – projekter under udvikling

Rådgivning

SANDKJÆR er et rådgivende ingeniørfirma med stærke kommercielle kompetencer, som tilbyder bygherrerådgivning,  projektudvikling og ingeniørmæssige konsulentydelser til bygge og ejendomsbranchen. Firmaet er stiftet i Vejle af Søren Sandberg og Kenneth Kjærgård Jørgensen.
Vores erfaring fra byggebranchen bygger på mange års virke i rådgivningsbranchen med projekter i ind- og udland

Sikkerhed

SANDKJÆR har indgået samarbejde med stærke partnere som Danske Bank, Tryg Forsikring og BDO Revision. SANDKJÆR er desuden medlem af Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) og Dansk Industri (DI).
På den måde kan du trygt vælge din bygherrerådgiver ud fra den personlige relation, kemi og kompetence og samtidig være tryg ved den formelle sikkerhed i aftaleforholdet

Ydelser

Projektudvikling
Bygherrerådgivning
Projektledelse
Bistand til grundkøb
Udbudsforretning
Forhandlinger
Kontrahering & aftaler
Budgettering & Økonomi
Beslutningsgrundlag
Tekniske vurderinger

Værdier

For at kunne drive en sund forretning, der skaber en positiv forandring for samfundet, drives SANDKJÆR ud fra værdierne Kvalitet, Empati, Empowerment, Integritet og Trivsel. Kvalitet i rådgivningen, Empati i samarbejdsrelationerne, Empowerment i organisationen, Integritet i vores handlinger og Trivsel i arbejdslivet

Vi arbejder med PROJEKTUDVIKLING og har hele tiden en række projekt muligheder i proces, spredt over hele landet. Projekterne er beliggende med tyngde i det østjyske bybånd, hovedstadsregionen og Aarhus.


Ingeniør med Kommerciel tæft
Hos SANDKJÆR er vi meget optaget af at skabe værdi sammen med vores kunder. Det er i de tidlige faser af et projekt at fundamentet til succes bliver lagt fordi det er her de største beslutninger tages og her fundamentet for økonomien designes. Netop derfor er det ekstremt vigtigt at de rigtige parter og kompetencer bringes sammen og de rigtige muligheder og ideer bringes i spil. Det handler om at overskue økonomien, processen, teknikken og sikre at projektet er kommercielt bæredygtigt allround.

Ingeniør med iderigdom
Det kræver en kreativ og “lidt skæv og utraditionel” ingeniørprofil, som også har styr på kommercielle tal i et Excel budgetark. Den slags ingeniører er der langt imellem, men det er sådan vi arbejder fordi det ganske enkelt ligger i vores personligheder.

Ingeniør med fokus på risiko og investeringstiming
Netop vores evne til at praktisere investeringstiming, betyder at SANDKJÆR hele tiden er involveret i en række projektcases i de meget tidlige stadier, fordi vores samarbejdspartnere efterspørger denne tilgang og evne. Ofte arbejder vi med 4-5 projekter før et projekt bliver til noget. Kunsten er så at vide hvad der skal prioriteres og investeres i, i den rigtige rækkefølge, sådan at udviklingsprocessen sker så risikoooptimeret som muligt.

Har du en god ide hører vi gerne fra dig – og er vi enige går vi gerne ind i en nærmere undersøgelse.