Selsmosen – Taastrup – 275 Boliger

Rådgivning

SANDKJÆR er et rådgivende ingeniørfirma med stærke kommercielle kompetencer, som tilbyder bygherrerådgivning,  projektudvikling og ingeniørmæssige konsulentydelser til bygge og ejendomsbranchen. Firmaet er stiftet i Vejle af Søren Sandberg og Kenneth Kjærgård Jørgensen.
Vores erfaring fra byggebranchen bygger på mange års virke i rådgivningsbranchen med projekter i ind- og udland

Sikkerhed

SANDKJÆR har indgået samarbejde med stærke partnere som Danske Bank, Tryg Forsikring og BDO Revision. SANDKJÆR er desuden medlem af Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) og Dansk Industri (DI).
På den måde kan du trygt vælge din bygherrerådgiver ud fra den personlige relation, kemi og kompetence og samtidig være tryg ved den formelle sikkerhed i aftaleforholdet

Ydelser

Projektudvikling
Bygherrerådgivning
Projektledelse
Bistand til grundkøb
Udbudsforretning
Forhandlinger
Kontrahering & aftaler
Budgettering & Økonomi
Beslutningsgrundlag
Tekniske vurderinger

Værdier

For at kunne drive en sund forretning, der skaber en positiv forandring for samfundet, drives SANDKJÆR ud fra værdierne Kvalitet, Empati, Empowerment, Integritet og Trivsel. Kvalitet i rådgivningen, Empati i samarbejdsrelationerne, Empowerment i organisationen, Integritet i vores handlinger og Trivsel i arbejdslivet

Selsmosen – Taastrup – Projektet

I efteråret 2021 blev arbejdet med udvikling af et nyt privat boligområde som støder op til det eksisterende almene boligområde Taastrupgård, sat igang. Rammerne for projektet er sat og udløst af indirekte af den nationale plan for udsatte boligområder og dels de strategiske udviklingsplaner som Høje Taastrup kommunes politikere har vedtaget specifikt for området her.

Intentionen er at revitalisere og skabe en helt ny bydel med høj bokvalitet med nye blandede borformer og ejerstrukturer.

Nærområdet rummer særdeles positive aktiver, såsom en ny skole, et teater, togstation, indkøb og en sø – selsmosen som lægger navn til det nye boligområde.        

Lokalplanen for det nye boligområde er vedtaget februar 2023. Herefter vil nedrivning af skolen og de gamle institutioner skulle ske før end opførelsen af nye spændende boliger af forskellig type kan ske – alt sammen med et nyt spændende “KULTURSTRØG” og et “BLÅT BÅND” som gennemgående tema for bebyggelsen. De første boliger påregnes at kunne indflyttes 2. halvår 2025.

Projektet er organiseret i flere projektselskaber for at tage højde for forskellige ejerformer.
Bag dette står et meget erfarent og en stærk aktører inden for udvikling af boliger nemlig: SVANEN Development A/S. I samarbejde med kommunen og Sandkjær A/S er projektet udviklet og skræddersyet til området.

Projektet: Vest for Selsmosen: Der etableres i alt ca. 275 boliger fordelt på 79 rækkehuse i 2 plan og 196 etageboliger. Området får imødekommende fælles områder, fælles orangerihuse, festlokale, tagterrasse mm. og dermed fine rammer for at man som beboer føler sig tryg, kommer hinanden ved og kan afholde sociale aktiviteter. Hver rækkehusbolig får egen lille have og lejligheder altan og hertil fælles terrasser samt parkering i områder tæt ved boligerne men med respekt for at skabe bilfri rum og pladser i området også. Boligerne etableres i et stort område og med en bebyggelsesprocent der giver plads til store grønne områder, stisystemer og godt udsyn i nærhed til den skønne parknatur, bæk, Søen i området. Boligerne får en moderne, men klassik, arkitektur og et indvendigt kvalitetsniveau som ligger i fin og høj standard ifht. det øvrige lejeboligmarked.

 

SANDKJÆR bistår bygherren med følgende ydelser

Medudvikler på grundkøb, koncept, lokalplan og økonomi
Medvirke til kontraktarbejdet omkring sagen, der gennemføres som totalentreprise
Medvirke til projektudviklingen samt udarbejdelse af byggeprogram og kontraktforhandle det med totalentreprenøren
Klassiske bygherrerådgiver discipliner omkring kvalitet, omfang, økonomi, aftaler og tidsplan

For yderligere oplysninger kontakt Søren Sandberg

Udvikler og bygherre: SVANEN Gruppen A/S
Totalentreprenør: EMR Murer & Entreprenører A/S
Arkitekt: GinnerupArkitekter A/S
Ingeniør: Akademiingeniør Svend Poulsen A/S