Storegade i Esbjerg – Dagligvarebutik og 331 boliger

Rådgivning

SANDKJÆR er et rådgivende ingeniørfirma med stærke kommercielle kompetencer, som tilbyder bygherrerådgivning,  projektudvikling og ingeniørmæssige konsulentydelser til bygge og ejendomsbranchen. Firmaet er stiftet i Vejle af Søren Sandberg og Kenneth Kjærgård Jørgensen.
Vores erfaring fra byggebranchen bygger på mange års virke i rådgivningsbranchen med projekter i ind- og udland

Sikkerhed

SANDKJÆR har indgået samarbejde med stærke partnere som Danske Bank, Tryg Forsikring og BDO Revision. SANDKJÆR er desuden medlem af Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) og Dansk Industri (DI).
På den måde kan du trygt vælge din bygherrerådgiver ud fra den personlige relation, kemi og kompetence og samtidig være tryg ved den formelle sikkerhed i aftaleforholdet

Ydelser

Projektudvikling
Bygherrerådgivning
Projektledelse
Bistand til grundkøb
Udbudsforretning
Forhandlinger
Kontrahering & aftaler
Budgettering & Økonomi
Beslutningsgrundlag
Tekniske vurderinger

Værdier

For at kunne drive en sund forretning, der skaber en positiv forandring for samfundet, drives SANDKJÆR ud fra værdierne Kvalitet, Empati, Empowerment, Integritet og Trivsel. Kvalitet i rådgivningen, Empati i samarbejdsrelationerne, Empowerment i organisationen, Integritet i vores handlinger og Trivsel i arbejdslivet

Projektet

DAT-Schaub’s gamle industrigrund på Storegade i Esbjerg danner rammen om 331 nye boliger og en ny dagligvarebutik på 3.000 m2.

Junge Byg har udviklet projektet som samlet set er på i alt 28.500 m2 ny bebyggelse.

Der er gennemført en arkitektkonkurrence med deltagelse af 4 anerkendte arkitektfirmaer. Ginnerup Arkitekter blev kåret som vinder ultimo 2020 af en enig bedømmelseskomite med deltagelse af repræsentanter fra Esbjerg Kommune.

Projektet realiseres i etaper, hvor byggemodningen, dagligvarebutikken og boliger ovenpå butikken realiseres som det første. I den forbindelse skabes ny indkørsel fra Storegade til dagligvarebutikken. I direkte forlængelse af den første del etableres ca. 10.500 m2 almene boliger for boligforeningen BoligSydVest. Den resterende del af projektet realiseres efterfølgende i den takt som markedet efterspørger det.

Projektet udarbejdes med høj standard på arkitektur, materialer, uderum og funktionelle løsninger. Nærhed til butik, central beliggenhed i Esbjerg og attraktivt prisleje for de kommende lejere og købere gør os sikre på at projektet vil blive taget godt imod af byen og boligmarkedet.

SANDKJÆR bistår bygherren med følgende ydelser

Medudvikler på konkurrence, koncept og økonomi
Medvirke til kontraktarbejdet omkring den almene sag, der gennemføres som totalentreprise
Udarbejdelse af byggeprogram og kontraktforhandle det med totalentreprenøren
Klassiske bygherrerådgiver discipliner omkring kvalitet, omfang, økonomi, aftaler og tidsplan

For yderligere oplysninger kontakt Kenneth Kjærgård Jørgensen