Bygherrerådgivning

Ledelse af projekter
Styring af kvalitet,
økonomi & tid

BYGHERRERÅDGIVER

At skabe et nyt projekt.
At lægge en plan og et budget fra starten som håndterer de gode ideer, teknik, økonomi, forretning, jura, uforudsete hændelser og mennesker.

PROJEKT UDVIKLING

Rådgiver indenfor bolig & erhverv

Design og forvaltning af komplekse aftaler
Budgetter & økonomi
Ledelse af projekter

 

SANDKJÆR

Rådgivning

SANDKJÆR er et rådgivende ingeniørfirma med stærke kommercielle kompetencer, som tilbyder bygherrerådgivning,  projektudvikling og ingeniørmæssige konsulentydelser til bygge og ejendomsbranchen. Firmaet er stiftet i Vejle af Søren Sandberg og Kenneth Kjærgård Jørgensen.
Vores erfaring fra byggebranchen bygger på mange års virke i rådgivningsbranchen med projekter i ind- og udland

Sikkerhed

SANDKJÆR har indgået samarbejde med stærke partnere som Danske Bank, Tryg Forsikring og BDO Revision. SANDKJÆR er desuden medlem af Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) og Dansk Industri (DI).
På den måde kan du trygt vælge din bygherrerådgiver ud fra den personlige relation, kemi og kompetence og samtidig være tryg ved den formelle sikkerhed i aftaleforholdet

Ydelser

Projektudvikling
Bygherrerådgivning
Projektledelse
Bistand til grundkøb
Udbudsforretning
Forhandlinger
Kontrahering & aftaler
Budgettering & Økonomi
Beslutningsgrundlag
Tekniske vurderinger

Værdier

For at kunne drive en sund forretning, der skaber en positiv forandring for samfundet, drives SANDKJÆR ud fra værdierne Kvalitet, Empati, Empowerment, Integritet og Trivsel. Kvalitet i rådgivningen, Empati i samarbejdsrelationerne, Empowerment i organisationen, Integritet i vores handlinger og Trivsel i arbejdslivet

Bygherrerådgivning

Vi har erfaringen og kompetencen til at forvalte dit projekt sådan at der er styr på Økonomi, styring og kommerciel tankegang i mix med den komplekse og foranderlige tekniske byggeverden.
Bygherrerådgivning kan doseres på flere måder:


Vi arbejder med Klassisk bygherrerådgivning med ydelser fra projektide til nøglefærdigt byggeri som beskrevet i ydelsesbeskrivelsen: http://www.frinet.dk/media/246673/ydelsesbeskrivelser-for-bygherreraadgivning-2013.pdf.

Overskrifterne er:

 • Indledende Rådgivning
 • Bygherrerådgivning ved byggeri i fag- stor-, eller hovedentreprise
 • Bygherrerådgivning ved byggeri i totalentreprise
 • Lejerrådgivning
 • Investorrådgivning og bistand til projektudvikling
  Hertil kommer en lang række tekniske og økonomiske ydelser

Skræddersyet løsning.
Ofte er det relevant at sammensætte en ydelsespakke som består af en meget specifik og tilpasset ydelsespakke som imødekommer lige præcis det projekt du har i støbeskeen og ofte også med et særligt teknisk og økonomisk fokus på succesparametrene i sagen.


Kernen i vores forretning
Bygherrerådgivning er kernen i vores forretning og vores vigtigste aktiv er vores personligheder i mix med vores faglige kompetencer og erfaringer fra mange års projekter.

Vores værdisæt i relation til bygherrerådgivning er:

 • Bygherrerådgiveren skal få processen til at glide så elegant og smertefrit som muligt.
 • Vi skal finde løsninger fremfor problemer.
 • Jo mindre vores rolle er nødvendig og jo mindre vi skal blande os jo bedre har vi løst vores opgave.
 • Logisk og kommerciel tænkning til fordel for vores kunde er vores mission.